Teljesítménymutatók a hatékonyság-növelés jegyében a FusionR Sales App alkalmazásban

A körültekintően megválasztott teljesítménymutatók képet adnak egy cég üzleti prioritásairól, racionális kiértékelésük rámutat a jól működő és beavatkozást igénylő üzleti területekre. A kulcsfontosságú mutatókat gyakran alkalmazzák ösztönzőeszközként, így a területen dolgozó munkatárs számára is érdekelt a kitűzött cél elérése, mellyel egyidejűleg a cég jobb pozícióját is elősegíthetik. A mérési pontok meghatározása során számos kérdés merülhet fel, melyeket érdemes az üzletviteli súlypontok figyelembevétele mellett megválaszolni.

A FusionR Sales App alkalmazás adatgyűjtése lehetővé teszik számos teljesítménymutató (KPI) kialakítását, hiszen az adat központilag, konszolidáltan, illetve adott munkatársra vonatkoztatva is „kéznél van”, pontos kiértékelése pedig versenyelőnyt jelenthet a piacon. A területen dolgozó kollégák napi munkájuk során állítják elő a kiértékelhető adathalmazt, így mutatók széles köre alkalmazható, ugyanakkor pontos meghatározásuk üzleti igényekhez igazodva történik. A leggyakoribb forgalmi KPI-k mellett a területi képviselői túratervek teljesülésére, a promóciók kiajánlására, vagy a potenciális új ügyfelek felkutatására is testreszabhatók a mutatók. A FusionR Sales App alkalmazás lehetővé teszi a periódusok használatát, így havi, negyedéves, vagy akár éves célok is kitűzhetők. A területen dolgozó munkatársak számára naprakészen megjelennek az eddig elért teljesítések, melyek pontos képet adnak az aktuális előrehaladásukról a célok mentén. Az alkalmazás biztosítja a teljes periódus mellett az időarányos- és a napi teljesülések megjelenítését is, így a felhasználók a periódus első felében vagy adott munkanapon is valós képet kaphatnak a teljesítménymutatók állapotáról.

A FusionR Sales App segítségével az komplex szabályrendszerek is leképezhetők a KPI-k kialakítása során az ügyfelek igényei szerint testreszabva. A központi rendszerből egyszerűen jelenthető eredmények könnyen hozzáférhetővé teszik a teljesülések áttekintését az irodai, „back-office” munkatársak számára is, amelyek egyszerűbb Excel kimutatásoktól modernebb és összetettebb, önkiszolgáló PowerBI dashboard-okig terjedhetnek. A FusionR Sales APp rendszer biztosítja a periódus végén – vagy akár közben is – az automatikus e-mail értesítéseket az érintettek számára az időszak kulcsmutatóinak alakulásáról.

A FusionR Sales App megoldás a FusionR Sales termékcsalád integráns részeként, vagy attól függetlenül – önálló, vagy más szállítók rendszereihez integrált megoldásként – is használható. A FusionR Sales integrált Portal, Calls és App komponensei segítségével egységes informatikai megoldással támogathatók a vállalati kereskedelmi tevékenység „hagyományos” területi képviselői, telefonos, valamint online csatornái.

Kapcsolódó cikkek